GC Exotic Plus Liam
Owners: Rodolfo Wyssling & Stefania Scorzin